BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THƯ SỐ NCCA

Bởi: WIN_GROUP - t.Năm | 04.11.2021

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THƯ SỐ NCCA

 

STT

Loại gói

Thời gian sử dụng tối đa

Giá dịch vụ

Token

Giá chưa VAT

VAT

Tổng phí DV

1

DN CM 6 tháng

6 tháng 660.000 300.000 960.000 96.000 1.056.000

2

DN CM 1 năm

18 tháng 1.160.000 300.000 1.460.000 146.000 1.606.000

3

DN CM 2 năm 30 tháng 1.998.000 300.000 2.298.000 229.800 2.527.800

4

DN CM 3 năm 42 tháng 2.800.000   2.800.000 280.000 3.080.000

5

DN CM 4 năm 54 tháng 2.500.000 300.000 2.800.000 280.000 3.080.000

6

DN GH 6 tháng 6 tháng 660.000   660.000 66.000 726.000

7

DN GH 1 năm 18 tháng 1.160.000   1.160.000 116.000 1.276.000

8

DN GH 2 năm 30 tháng 1.998.000   1.998.000 199.800 2.197.800

9

DN GH 3 năm 42 tháng 2.500.000   2.500.000 250.000 2.750.000

10

DN GH 4 năm 54 tháng 2.800.000   2.800.000 280.000 3.080.000

11

CNDN CM 1 năm 12 tháng 600.000 300.000 900.000 90.000 990.000

12

CNDN CM 2 năm 24 tháng 1.100.000 300.000 1.400.000 140.000 1.540.000

13

CNDN CM 3 năm 36 tháng 1.500.000 300.000 1.800.000 180.000 1.980.000

14

CNDN CM 4 năm 48 tháng 1.800.000 300.000 2.100.000 210.000 2.310.000

15

CNDN GH 1 năm 12 tháng 600.000   600.000 60.000 660.000

15

CNDN GH 2 năm 24 tháng 1.100.000   1.100.000 110.000 1.210.000

17

CNDN GH 3 năm 36 tháng 1.500.000   1.500.000 150.000 1.650.000

18

CNDN GH 4 năm 48 tháng 1.800.000   1.800.000 180.000 1.980.000

19

CN CM 1 năm 12 tháng 380.000 200.000 580.000 58.000 638.000

20

CN CM 2 năm 24 tháng 680.000 200.000 880.000 88.000 968.000

21

CN CM 3 năm 36 tháng 920.000 160.000 1.080.000 108.000 1.188.000

22

CN CM 4 năm 48 tháng 1.080.000 200.000 1.280.000 128.000 1.408.000

23

CN GH 1 năm 12 tháng 380.000   380.000 38.000 418.000

24

CN GH 2 năm 24 tháng 680.000   680.000 68.000 748.000

25

CN GH 3 năm 36 tháng 920.000   920.000 92.000 1.012.000

26

CN GH 4 năm 48 tháng 1.080.000   1.080.000 108.000 1.188.000

 

Bài viết liên quan
Danh sách các tổ chức được đánh giá đáp ứng về mặt hồ sơ, hợp đồng của tổ chức cung cấp DV nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu HĐĐT
04.11.2021
Thực hiện kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đề nghị ký hợp đồng của tổ chức cung cấp dịch vụ nhận...
Đọc tiếp
Hóa đơn không mã và có mã
04.11.2021
Doanh nghiệp có thể dùng được hóa đơn không mã, hóa đơn có mã
Đọc tiếp