Tin WinGroup Tài chính - Kế toán Tin Công Nghệ

Danh sách các tổ chức được đánh giá đáp ứng về mặt hồ sơ, hợp đồng của tổ chức cung cấp DV nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu HĐĐT

Thực hiện kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đề nghị ký hợp đồng của tổ chức cung cấp dịch vụ nhận...

t.Năm  |  04.11.2021

Hóa đơn không mã và có mã

Doanh nghiệp có thể dùng được hóa đơn không mã, hóa đơn có mã

t.Năm  |  04.11.2021

​Nghị định số 92/2021/NĐ-CP: Đơn giản với người nộp thuế, thêm trách nhiệm cho cán bộ cơ quan thuế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15...

t.Ba  |  02.11.2021