Công ty TNHH WIN TECH SOLUTION với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực CNTT, là chuyên gia thiết kế - triển khai hệ thống sinh thái phần mềm tiện ích phục vụ quản lý & điều hành doanh nghiệp.
Đến nay, với sự nổ lực không mệt mỏi của toàn thể cán bộ - nhân viên Cty, WinTech đã thành công khi ngày càng có nhiều Khách hàng tin tưởng và sử dụng sản phẩm của mình.
Trên đà phát triển đó, WinTech cần tối ưu hơn nữa sản phẩm – dịch vụ của mình, vì vậy chúng tôi trân trong thông báo tuyển dụng nhân sự cho các vị trí sau:

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI LÂM ĐỒNG

17-09-2021
LÂM ĐỒNG
Fulltime

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán văn phòng công ty. Lập báo cáo tài chính theo...

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI BÌNH ĐỊNH

17-09-2021
BÌNH ĐỊNH
Fulltime

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán văn phòng công ty. Lập báo cáo tài chính theo...

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI NHA TRANG

17-09-2021
NHA TRANG
Fulltime

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán văn phòng công ty. Lập báo cáo tài chính theo...

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI TP.HCM

17-09-2021
TP.Hồ Chí Minh
Fulltime

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán văn phòng công ty. Lập báo cáo tài chính theo...

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI ĐÀ NẴNG

17-09-2021
ĐÀ NẴNG
Fulltime

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán văn phòng công ty. Lập báo cáo tài chính theo...

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI ĐẮK LẮK

17-09-2021
ĐẮK LẮK
Fulltime

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán văn phòng công ty. Lập báo cáo tài chính theo...

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI QUẢNG NGÃI

17-09-2021

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán văn phòng công ty. Lập báo cáo tài chính theo...

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI KIÊN GIANG

17-09-2021

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán văn phòng công ty. Lập báo cáo tài chính theo...

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CẦN THƠ

17-09-2021

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán văn phòng công ty. Lập báo cáo tài chính theo...

NHÂN VIÊN KINH DOANH/TELESALE TẠI TPHCM

13-09-2021
TP.Hồ Chí Minh
Fulltime

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm công ty cho KH tiềm năng theo data có sẵn; chăm sóc khách hàng đã sử dụng sản phẩm của công ty qua điện thoại...